2023 Yılı Tarımsal Desteklemeleri Açıklandı

Üreticilere yapılacak 2023 yılı tarımsal desteklemelere ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de bugün yayınlandı. Birçok üründe gübre desteği geçen yıla göre değişmeyerek dekara 21 lirada kalırken; mazot desteğinde de bazı ürünlerde 30 ile 50 TL arasında değişiklik yapıldı.

2023 yılında yapılacak tarımsal desteklemeler ve 2024 yılında uygulanacak sertifikalı tohum kullanım desteğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. Birçok üründe gübre desteği geçen yıla göre değişmeyerek dekara 21 lirada kaldı. Bitkisel üretimde mazot mazot desteği ise bazı ürünlerde düşük miktarda artırılırken, bazı ürünlerde aynı kaldı. Karara göre destekleme miktarları şöyle:

“-Arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf ürünlerinde mazot desteği dekara 103 TL, gübre desteği 46 TL.

-Fındık, kuru soğan, çay, zeytin, şeker pancarı mazot desteği 86 TL yapılırken gübre desteği dekara 21 TL oldu.

-Kuru fasulye, mercimek, nohut, aspir mazot desteği 103 TL, gübre desteği ise 21 TL.

-Pamukta mazot desteği dekara 345 TL, patates ve soyada 172 TL, yağlık ayçiçeğinde 121 lira olarak verilecek.”

TOPRAK ANALİZ DESTEĞİ DEĞİŞMEDİ

Toprak analiz desteği 50 TL; yem bitkilerinde mazot desteği 94, gübre desteği 21 TL yapılarak geçen yıl ile aynı miktarda kaldı.

Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 30 ila 180 lira destek verilecek.

Fark ödemeleri kapsamında belirlenen havzalarda yetiştirilecek ürünler için verilecek destekler de tespit edildi. Bu kapsamda kilogram başına buğdaya 100 kuruş, arpa, çavdar, tritikale, yulafa 50 kuruş, aspire 55 kuruş, çeltiğe 10 kuruş, dane mısıra 3 kuruş, dane zeytine 15 kuruş, kolzaya (kanola) 100 kuruş, kuru fasulye, mercimek, nohuda 50 kuruş, kütlü pamuğa 160 kuruş, soyaya 60 kuruş, yağlık ayçiçeğine 100 kuruş, yaş çaya 30 kuruş, zeytinyağına 80 kuruş destek sağlanacak.

Su kısıtı olan bölgelerde nohut, mercimek ekenlere ilave yüzde 50 destek ödenecek. Damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmayacak.

HAVZA DIŞINDA YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLERE DESTEK VERİLMEYECEK

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin havza dışında yetiştirilmesi durumunda belirlenen ürünlere mazot, gübre, fark ödemesi, sertifikalı tohum kullanım ve fındık alan bazlı gelir desteği verilmeyecek.

Desteklemelerden, ÇKS’de özlük, ürün, arazi bilgileri kayıtlı olan ve belirlenen havzalarda yer alan, arazilerde desteklemeye esas ürünleri ürettiği Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerince tespit edilen ve belirlenecek yasal süre içerisinde destekleme başvurularını yapan kamu kurum ve kuruluşları hariç gerçek ve tüzel kişiler yararlanacak.

Yaş çay üreticilerine yapılacak fark ödemesi desteği, belirlenen havzalarda Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan “Çay Tarım Alanlarının Belirlenmesi ve Bu Alanlarda Çay Tarımı Yapan Üreticilere Ruhsatname Verilmesine Dair Karar” ile tespit edilen ve Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından ruhsatname verilen alanlarda üretim yapan çiftçilere yapılacak.

Karar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen karar 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x