Satılan tapuda ortakların önalım hakkı olur mu? Hacizli hisseli tapusu olanlar dikkat

SERPİL DEMİR-GÜNBOYU

Hisseli tapuya sahip gayrimenkullerin satışı, özellikle haczedilmesi durumunda, oldukça farklı kurallara tabidir. Bir gayrimenkul birden fazla ortağa aitse, ortaklar payları oranında bu gayrimenkulün tapusuna sahip olurlar.

Hisseli tapularda, kişiler diğer hissedarlara karşı sorumludur. Eğer hisse payları satılmak istenirse, ilk olarak diğer ortakların haberdar edilmesi ve satın alma teklifinin onlara yapılması gerekmektedir. Eğer hissedarlar bu önalım hakkını kullanmazlarsa, hisse payı başka bir kişiye satılabilir.

Hisseli tapularda hisse payları satılırken, hissedarlara önalım haklarının kullanımına imkan verilmeden üçüncü kişilere satış yapılırsa, mahkeme yoluyla bu tapu tescili iptal edilebilir. Bu durumda tapuda gerçekleşen satışın değeri ne kadarsa, hissedarlar bu parayı ödeyerek hisse payını satın alabilirler. Bu satış mahkeme kararı ile gerçekleşir.

TAPU TESCİL İŞLEMİ İPTAL EDİLEMEZ

Hisseli tapunun haczedilmesi durumunda ise, hisse payı icra yoluyla satışa çıkarılabilir. Diğer ortaklara danışmadan ilgili icra dairesi bu hisse payını satabilir. Bu şekilde hisse payı üçüncü kişiler tarafından satın alınabilir. İcra kanalıyla yapılan hisseli tapu satışlarında önalım hakkı uygulanmaz ve icradan hisse payını satın alan kişinin tapu tescil işlemi iptal edilemez. Sadece diğer ortaklar da icradan satışı yapılan hisse payı için teklifte bulunabilirler ve eğer en iyi teklifi verirlerse hisse payını alabilirler

Hisseli tapunun icra yoluyla satışı halinde üçüncü kişiler ortaklığa dahil olabilirler. Bu da büyük bir riski içerisinde barındırıyor. Eğer yeni ortak uyumsuz birisi çıkarsa diğer hissedarlar zor durumda kalabilirler. Mahkeme yoluyla tüm hisseleri yeni ortak satın almak isteyebilir. Bu yol ile diğer hisse payları değerinde veya değerinde az bir tutarla yeni ortak tarafından alınabilir. Bu duruma düşmemek için hissedarların borçları icralık olmadan çözülmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x